LANO | Dětské postele, patrové postele, nízké patrové postele

Termeni și condiții

REGULAMENT

AL MAGAZINULUI ONLINE WWW.LANOMEBLE.PL

INTRĂ ÎN VIGOARE DE LA 1 AUGUST 2022

§1. Introducere.

1. Magazinul online funcționează la următoarea adresă: www.lanomeble.pl (denumit în continuare: „Magazin”) și este administrat de Cezary Siwik, care desfășoară activități sub denumirea: „LANO MEBLE” Siwik Cezary, Tyble 63a, 98-420 Sokolniki, CIF: 6190013551, REGON: 100363308 (denumit în continuare: „Vânzătorul” sau „Furnizorul de servicii”).

2. Acești Termeni și Condiții sunt adresați atât Consumatorilor, cât și afacerilor care folosesc Magazinul.

3. Administratorul datelor personale procesate în legătură cu implementarea acestor Termeni și Condiții este Vânzătorul. Datele personale sunt procesate în scopurile, în măsura și pe baza principiilor indicate în Politica de Confidențialitate disponibilă la www.lanomeble.pl.

4. Aceste Reglementări definesc principiile de vânzare a Produselor și furnizarea de servicii electronice de către Vânzător folosind mijloacele de comunicare la distanță sub forma Magazinului online, precum și principiile de utilizare a Magazinului online de către Clienți și funcționalitățile suplimentare puse la dispoziție prin intermediul Magazinului online (serviciile electronice enumerate în aceste Reglementări).

5. În ceea ce privește furnizarea de servicii prin mijloace electronice, aceste Reglementări sunt reglementări în sensul Articolului 8 din Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice.

§2.Definiții.

1. Zi lucrătoare - înseamnă orice zi de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale în sensul Articolului 1519 § 1 din Legea din 26 iunie 1974 Codul Muncii (Jurnalul Legilor 2020.1320, cu modificările ulterioare).

2. Formular - un formular pus la dispoziție pe site-ul Magazinului pentru a crea un Cont.

3. Formular de comandă - un serviciu electronic bazat pe un formular interactiv disponibil în Magazin, care permite plasarea unei comenzi de către Cumpărător, în special prin selectarea Produselor, a parametrilor acestora, precum și a metodei de plată și livrare.

4. Consumator - o persoană fizică care efectuează o tranzacție legală cu un antreprenor care nu este direct legată de activitatea sa economică sau profesională.

5. Codul Civil - Legea din 23 aprilie 1964 Codul Civil (Jurnalul Legilor 2020.1740, cu modificările ulterioare).

6. Cont - un set de resurse în sistemul TIC al Furnizorului de servicii, marcat cu un nume individual (login) și parolă furnizate de Cumpărător, în care sunt colectate date furnizate de Client și informații despre Comenzile plasate de aceștia în Magazinul online.

7. Cumpărător - o persoană fizică cu capacitate juridică deplină și, în cazurile prevăzute de legile aplicabile, și o persoană fizică cu capacitate juridică limitată; o persoană juridică sau o unitate organizațională fără personalitate juridică, căreia legea îi conferă capacitate juridică, care a încheiat sau intenționează să încheie un Contract de Vânzare cu Vânzătorul și care folosește Magazinul online.

8. Newsletter - un buletin informativ trimis electronic (la adresa de e-mail indicată de Client) care informează despre noutăți și promoții legate de vânzarea Produselor prezentate pe Site.

9. Produs - un articol mobil disponibil în Magazinul online care face obiectul unui Contract de Vânzare între Cumpărător și Vânzător.

10. Conținut - toate materialele și alte informații plasate în Magazin, inclusiv informațiile comerciale ale Vânzătorului.

11. Serviciu Electronic - servicii furnizate electronic de către Furnizorul de servicii constând în:

 1. permițând încheierea unui contract de vânzare, prin plasarea unei Comenzi, pentru Produsele prezentate în Magazin prin intermediul unui Formular de Comandă, inclusiv vizualizarea stării acestuia;
 2. menținerea unui cont;
 3. acces la istoricul Comenzilor;
 4. abonare la newsletter.

12. Client - o persoană fizică, o persoană juridică și o unitate organizațională fără personalitate juridică care folosește Serviciile electronice puse la dispoziție de Furnizorul de servicii.

13. Comandă - declarația de intenție a Cumpărătorului de a încheia un Contract de Vânzare a Produsului cu Vânzătorul.

§3. Reguli generale de utilizare a Magazinului.

1. Anunțurile, reclamele, listele de prețuri și alte informații despre Produse furnizate pe site-ul Magazinului online, în special descrierile acestora, parametrii tehnici și de utilizare, inclusiv prețurile, constituie o invitație de a încheia un contract în sensul Articolului 71 din Codul Civil.

2. Contractele încheiate prin intermediul Magazinului sunt încheiate doar în limba poloneză.

3. Toate prețurile indicate în magazin sunt exprimate în zloți polonezi și includ taxa pe valoarea adăugată (TVA) în conformitate cu legile aplicabile. Prețurile nu includ eventualele costuri de livrare, care sunt indicate la plasarea unei Comenzi.

4. Vânzătorul precizează că toate dimensiunile mobilierului tapițat indicate pe site-ul Magazinului online sunt date în centimetri, cu o toleranță de aproximativ +/- 5 cm, în funcție de tipul de tapițerie selectat de Cumpărător.

5. În cazul încălcării de către Cumpărător a legii, a dispozițiilor acestor Reglementări sau a regulilor Politicii de Confidențialitate, precum și în cazul în care Cumpărătorul se comportă într-un mod care împiedică funcționarea Magazinului sau este deranjant pentru alți Cumpărători, Vânzătorul are dreptul de a priva Cumpărătorul de dreptul de a utiliza Magazinul, precum și de a restricționa accesul Cumpărătorului la toate sau la unele dintre Produsele oferite în Magazin.

6. Cumpărătorul obține acces la Conținutul Magazinului începând să utilizeze pagina Magazinului sau subpaginile acestuia.

7. Cumpărătorul poate înceta utilizarea serviciilor constând în accesul la Magazin în orice moment, părăsind pagina Magazinului online sau subpaginile acestuia.

8. Utilizarea Magazinului de către Cumpărător, constând doar în navigarea și citirea informațiilor conținute în Magazin, nu necesită înregistrare și este gratuită.

§4. Reguli pentru plasarea unei Comenzi.

1. Cumpărătorul are posibilitatea de a plasa o Comandă pentru Produse din Magazin:

 1. online prin intermediul site-ului Magazinului online,
 2. prin poștă electronică, trimițând un e-mail la: biuro@lanomeble.pl,
 3. prin telefon la numerele de telefon: 602453441, 515903902, 627945208.

2. Ca o condiție pentru îndeplinirea Comenzii, Formularul de Comandă trebuie completat corect, incluzând toate informațiile necesare marcate cu simbolul *, care se găsesc pe site-ul Magazinului online, precum și datele Cumpărătorului sub forma: nume și prenume, adresă de corespondență, adresă de livrare a Comenzii, număr de telefon și adresă de e-mail. Obligația de a furniza datele menționate anterior se aplică și Comenzilor plasate prin e-mail și prin telefon.

3. După plasarea unei Comenzi, Vânzătorul confirmă imediat Cumpărătorului primirea acesteia în termen de două zile lucrătoare sub forma unui mesaj de e-mail la adresa indicată de Cumpărător, care va conține toate elementele esențiale ale Comenzii, inclusiv declarația Vânzătorului de primire.

4. Cumpărătorul poate face modificări la Comandă sau o poate anula până când Vânzătorul confirmă acceptarea Comenzii pentru execuție.

5. În cazul în care nu este posibilă confirmarea Comenzii din cauza Cumpărătorului, în special ca urmare a detaliilor de contact incorecte furnizate de Cumpărător, Comanda va fi anulată de către Vânzător în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii Comenzii.

6. Vânzătorul va informa Cumpărătorul despre acceptarea Comenzii pentru execuție, trimițând un mesaj de e-mail corespunzător la adresa Cumpărătorului furnizată în timpul plasării Comenzii. În momentul primirii mesajului, contractul de vânzare este încheiat între Cumpărător și Vânzător.

§5.Metode de plată.

1. Vânzătorul pune la dispoziție următoarele metode de plată:

 1. Plata ramburs în numerar către curier la primirea Comenzii.
 2. Plata prin transfer bancar tradițional în contul bancar al Vânzătorului:,,Lano Meble” Siwik Cezary, Tyble 43C, 98-420 Sokolniki, Bank: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Număr cont bancar: 63 1020 4564 0000 5802 0063 0525.
 3. Transfer în cont - după plasarea Comenzii, pe fișa de confirmare va apărea un buton „imprimare formular de transfer”. Cumpărătorul poate imprima un formular de transfer completat direct de aici sau poate completa formularul manual scriind detaliile transferului pe ecran și mergând cu acesta la orice punct de acceptare a plăților.
 4. Plăți în sistem de rate, care se efectuează integral sau parțial cu fonduri provenite dintr-un credit acordat de:
 1. compania Santander Consumer Bank S.A. cu sediul în Wrocław (54-202), ul. Legnicka 47B, înregistrată în Registrul Comerțului al Registrului Național al Curții, ținut de Tribunalul Districtual pentru Wrocław Fabryczna din Wrocław, Departamentul Economic VI al Registrului Național al Curții sub numărul KRS 0000040562, CIF 5272046102, REGON 012736938;
 2. compania Alior Bank S.A. cu sediul în Varșovia (02-232), ul. Łopuszańska 38D, înregistrată în Registrul Comerțului al Registrului Național al Curții, ținut de Tribunalul Districtual pentru Capitala Varșovia din Varșovia, Divizia Comercială 14 a Registrului Național al Curții sub numărul KRS 0000305178, CIF 1070010731, REGON 141387142;
 3. compania mBank S.A. cu sediul în Varșovia (00-850), ul. Prosta 18, înregistrată în Registrul Comerțului al Registrului Național al Curții, ținut de Tribunalul Districtual pentru Capitala Varșovia din Varșovia, Divizia Comercială 13 a Registrului Național al Curții sub numărul KRS 0000025237, CIF 5260215088, REGON 001254524.

2. În cadrul sistemului de rate, Cumpărătorul poate utiliza următoarele opțiuni de plată:

 1. Sistemul de rate eRaty oferit de compania Santander Consumer Bank S.A. cu sediul în Wrocław, termenii și condițiile detaliate de utilizare a serviciilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul instituției de credit: https://www.santanderconsumer.pl/;
 2. Sistemul de rate eRaty oferit de mBank S.A. cu sediul în Varșovia, termenii și condițiile detaliate de utilizare a serviciilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul instituției de credit: https://www.mbank.pl/;
 3. Sistemul de rate eRaty oferit de Alior Bank S.A. cu sediul în Varșovia, termenii și condițiile detaliate de utilizare a serviciilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul instituției de credit: https://www.credit-agricole.pl/.

3. Vânzătorul declară că, pe baza acordurilor încheiate cu Santander Consumer Bank S.A., cu sediul în Wrocław, și mBank S.A., cu sediul în Varșovia, este autorizat să efectueze acțiuni legale legate de încheierea/modificarea contractelor de credit pentru achiziționarea de bunuri și servicii.

4. Cumpărătorul poate efectua plăți electronice în modul disponibil de fiecare dată pe site-ul Magazinului online.

§6. Procesarea comenzii.

1. Termenul de finalizare a Comenzii este de 21 de zile lucrătoare de la data confirmării acceptării Comenzii pentru execuție de către Vânzător. În cazul în care Cumpărătorul utilizează opțiuni de plată în rate, termenul de finalizare a Comenzii va fi calculat de la data încheierii unui acord de către Cumpărător cu entitățile menționate la § 5.1.f din aceste Reglementări.

2. În cazul Produselor care nu se află în stocul Vânzătorului, termenul de livrare poate fi prelungit până la 30 de zile lucrătoare, în funcție de timpul de livrare al acestor Produse de către furnizori, despre care Cumpărătorul va fi informat prin e-mail.

3. Dacă importul Produselor comandate de Cumpărător durează mai mult de 30 de zile lucrătoare, Cumpărătorul va fi informat despre acest fapt și despre data planificată a livrării, prin e-mail la adresa de e-mail indicată de Cumpărător.

4. În cazul în care Cumpărătorul a ales o formă de plată prin PayU, PayPal sau transfer bancar, timpul de execuție a Comenzii se calculează de la data primirii fondurilor în contul bancar.

5. În cazul în care Cumpărătorul a ales o formă de plată prin PayU, PayPal sau Blue Media S.A., timpul de execuție a Comenzii se calculează de la data plății cu statut confirmat al unei operațiuni corect executate.

§7. Livrare.

1. Vânzătorul oferă următoarele metode de livrare sau colectare a Comenzii:

 1. Colectare personală - locul și data colectării sunt indicate în timpul plasării Comenzii prin intermediul Formularului de Comandă;
 2. Livrare prin curier, plata ramburs;
 3. Transport propriu al Vânzătorului - aceasta se aplică Comenzilor care includ paturi comandate cu sau fără saltele, mobilă și canapele;
 4. Transport de către o companie de transport externă - în cazul efectuării Comenzilor Internaționale către: Republica Cehă, Slovacia, Germania, Belgia, Țările de Jos, Marea Britanie, Austria, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Grecia, Spania, Lituania, Luxemburg, Letonia, Malta sau Portugalia.

2. Livrarea Comenzilor este disponibilă pe teritoriul Republicii Polone și în străinătate.

3. Costurile de livrare, dacă există, sunt indicate în timpul plasării Comenzii. Ele depind de metoda de livrare și plată selectată de Cumpărător. Costurile de livrare sunt, de asemenea, indicate pe site-ul Magazinului la rubrica „Livrare”.

4. Curierul livrează Comanda la adresa indicată de Cumpărător în formular.

5.Comanda trebuie să fie livrată Cumpărătorului nu mai târziu de șapte zile lucrătoare de la data expedierii acesteia de către Vânzător.

6. Dacă Cumpărătorul a ales transferul în cont ca formă de plată, Comanda va fi expediată doar după ce plata Cumpărătorului este creditată în contul Vânzătorului.

7. În cazul în care Cumpărătorul a ales o formă de plată prin PayU sau PayPal, expedierea Produsului va avea loc după efectuarea plății cu statut confirmat al operațiunii corect executate.

8. În cazul în care Cumpărătorul a ales o metodă de plată în sistem de rate - de la data creditării contului bancar al Vânzătorului cu fondurile din creditul acordat Cumpărătorului.

9. Livrarea Produsului nu include aducerea Produsului în apartament.

10. Produsul este livrat de luni până duminică între orele 6 și 23.

11. Cumpărătorul este obligat să verifice dacă pachetul sau ambalajul acestuia nu este vizibil deteriorat. Dacă se constată vreo deteriorare, Cumpărătorul este obligat să întocmească un protocol de reclamație în prezența curierului.

§8.Procedura de reclamație. Procedura de reclamație și revendicare extrajudiciară.

1. Dacă un Produs vândut prin intermediul Magazinului are defecte, Cumpărătorul are dreptul să depună o reclamație la Vânzător. Defectele Produselor care au apărut ca urmare a utilizării necorespunzătoare de către Cumpărător nu fac obiectul reclamației.

2. O reclamație poate fi depusă:

 1. personal la sediul Vânzătorului: Tyble 43, 98-420 Sokolniki;
 2. sub forma unei scrisori la adresa: Tyble 43, 98-420 Sokolniki;
 3. în formă electronică prin e-mail la: reklamacje@lanomeble.pl.

3. Reclamația trebuie să conțină: datele Cumpărătorului (nume, prenume, adresă care să permită contactul cu Cumpărătorul), indicația Produsului reclamat și data primirii acestuia, precum și descrierea obiecțiilor raportate. Dacă datele furnizate în reclamație sunt insuficiente sau trebuie completate, Vânzătorul, înainte de a lua în considerare reclamația, va cere Cumpărătorului să completeze reclamația în măsura indicată. Includerea unei copii a chitanței sau facturii în reclamație va facilita recunoașterea acesteia.

 

sus
Magazinul este în modul de vizualizare
Vizualizați versiunea completă a site-ului
Sklep internetowy Shoper Premium